VM PLUS (วีเอ็ม พลัส) ผลิตภัณฑ์บำรุงร่างกาย VM PLUS (วีเอ็ม พลัส) เป็นผลิตภัณฑ์ที่นำเอาตำรับยาสมุนไพรจีน มาพัฒนาโดยใช้วิทยาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีส่วนช่วยบำรุงและกระตุ้น การทำงานของ ตับและไต ให้มีประสิทธิภาพดี ขึ้นในช่วงเวลาอันสั้น ทำให้ระบบของเหลวในร่างกายมีความสมดุล ช่วยเพิ่มฮอร์โมนเทสโทสเทอโรน (Testosterone)